top of page

CreËer een effectief team

Deze workshop is gebaseerd op het model van Patrick Lencioni. Hij beschreef 5 dysfuncties die er kunnen toe leiden dat een team niet goed presteert:

1. Er is geen vertrouwen binnen het team

2. Teamleden zijn niet in staat om conflicten op een productieve/constructieve manier op te lossen

3. Teamleden zetten zich niet in voor collectieve objectieven, voelen zich niet betrokken

4. Teamleden houden elkaar niet verantwoordelijk, spreken elkaar niet aan op hun gedrag

5. Eigenbelang primeert boven het bereiken van gezamenlijke objectieven


Als 1 van deze dysfuncties in de groep aanwezig is, is de kans groot dat ook de 4 andere zich zullen manifesteren, en je team niet optimaal presteert


Om dit te remediëren is de eerste stap om terug vertrouwen in elkaar te creëren. Eens dit gedaan, zijn de teamleden klaar om conflicten op een productieve manier op te lossen. Als je op een productieve manier tot oplossingen komt, ben je als teamlid meteen ook betrokken in het vastleggen van collectieve beslissingen en doelstellingen. Je zal dan ook meer bereid zijn om je in te zetten om deze collectieve beslissingen te bereiken. En dus ook makkelijker feedback geven aan elkaar opdat de groepsobjectieven zouden worden gerealiseerd. Je wil immers elkaar vooruithelpen voor het grotere doel.


Dit is één van de technieken die in de trajecten Groepsdynamiek Versterken of Leiderschapsontwikkeling van Positive Change aan bod (kunnen) komen


Comments


bottom of page