top of page
logo.png

MEDITATIES

Vanuit karate, dat ik in mijn jeugd heb beoefend, kwam ik in contact met Zazen. Zazen heeft mij o.a. goed geholpen tijdens mijn studies. Diverse andere bewustwordings- en meditatietechnieken zijn daarna gevolgd: yoga, de energetische aanpak van het Thimotheus Project, etc. Meditatie brengt mij rust, focus, klaarheid en creativiteit. Vooraleer een belangrijke keuze of beslissing te nemen doe ik steevast een meditatie.

Wanneer je je aanmeldt, kan je met je inloggegevens een aantal meditaties volgen die gebaseerd zijn op inzichten die ik over de jaren heen verzameld heb. 

bottom of page