top of page
Image by Brandon Green

Persoonlijke Groei van het management en de teamleden

Het ontwikkelen en integreren van talenten en competenties als Ondernemer, Executive en beloftevol Kaderlid gebeurt dmv een individueel groeitraject. 

Hoe ziet een typisch
groeitraject eruit?

De basis voor een individueel groeitraject is de Me. Scan van The True Talent Team. De Me. Scan geeft inzicht in je talenten en kwaliteiten, wat je mogelijke valkuilen zijn en waardoor je je op dit moment wellicht kunt laten belemmeren. Via deze link vind je een voorbeeld van een standaard Me. Scan rapport.

 

Gedurende de eerste coachingsessie bespreken we het resultaat van de Me. Scan en leggen we vast wat je uit het coachingstraject wil halen. We plannen dan 1 of meerdere vervolgsessies om alles in plaats te zetten zodat je je beoogde groei kan bereiken.

 

Wil je ook je Purpose/Missie en Waarden helemaal helder krijgen om van daaruit je persoonlijke groei nog scherper te bepalen? Dat kan in een apart traject of we integreren het in het lopende coachingtraject.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze trajecten voor 60 % gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid onder de maatregelen betreffende Werkbaar Werk.  Ook steun dmv KMO portefeuille of Loopbaancheques is mogelijk. Dit gebeurt dmv samenwerking met Carecoaching - een geregistreerde dienstverlener van de KMO portefeuille, werkbaarheidscheques en loopbaancheques.

Wil je meer weten?

 

neem contact op

bruno@positivechange.be
+32 478 78 30 67

andere trajecten: 

bottom of page