top of page
Image by Gatis Marcinkevics

Traject Versterken Groepsdynamiek van één of meerdere teams​

Bij teamontwikkeling ligt de focus op de bewustwording en de positieve beïnvloeding van de -bewuste en onbewuste- dynamieken die zich afspelen tussen teamleden onderling en tussen het team en de buitenwereld. 

Door inzicht te geven in de kwaliteiten, talenten en valkuilen van de individuele teamleden wordt duidelijker wat ieders toegevoegde waarde is (of kan zijn) en wordt duidelijk wat de basis is van verschillen in communicatiestijlen, leiderschapsstijlen en rol- en taakuitvoering. Door de We. Scan -de samengevoegde Me.-Scans van de teamleden- leren teamleden elkaar beter kennen waardoor het onderling begrip en vertrouwen toenemen.

 

Teamleden weten beter hoe ze elkaar kunnen ondersteunen en stimuleren waardoor de prestaties van de individuele teamleden en van het team als geheel verbeteren. Een conclusie kan ook zijn dat de teamsamenstelling dient te worden bijgesteld, de aansturing van het team aangepast (dus een verandering van de teamcultuur) of de rolverdeling herzien (om beter aan te sluiten bij ieders natuurlijke kracht).

Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze trajecten voor 60 % gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid onder de maatregelen betreffende Werkbaar Werk.  Ook steun dmv KMO portefeuille of Loopbaancheques is mogelijk. Dit gebeurt dmv samenwerking met Carecoaching - een geregistreerde dienstverlener van de KMO portefeuille, werkbaarheidscheques en loopbaancheques.

Wil je meer weten?

 

neem contact op

bruno@positivechange.be
+32 478 78 30 67

andere trajecten: 

Wil je meer weten of een intakegesprek boeken?

 

neem contact op

bruno@positivechange.be
+32 478 78 30 67
bottom of page